Välkommen till Verteco Farm

Vi vill minska människans negativa klimatpåverkan genom att erbjuda klimatsmarta foder, livsmedel och växtnäringar.

Verteco Farm föder upp insekter som blir till foder och livsmedel. Uppfödningen sker på höjden vilket utnyttjar lokalens yta till det maximala samtidigt som vi arbetar med att använda så lite vatten, foder och energi som möjligt. Genom att föda upp insekter på det sättet maximerar vi produktionen med så låg klimatpåverkan som det bara går.

Vi arbetar cirkulärt där alla delar av vår produktion utnyttjas. Insekterna blir ett klimatsmart foder för fisk, höns och sällskapsdjur som har högt proteininnehåll. På sikt kommer vi även erbjuda insekter som livsmedel. Spillningen tas om hand och och används som växtnäring med flera unika egenskaper.

Vi arbetar aktivt för att minska mängden restprodukter samt att effektivisera vår uppfödning. All för att kunna göra ett så litet klimatavtryck som bara är möjligt.

Produkter och användningsområden